konst

text

pdf

foto

kontakt

cv

 

Om utställningen

Helena Persson iscensätter en situation där maktkampen ägt rum med skulpturer som ifrågasätter sina egna storleksförhållanden, med fasader, kontrollinstrument och skydd som krackelerat. Installationen berättar om spåren efter en kraftmätning och kvar dröjer sig tilltrasslade rester, frånvaro och förändring, som blottar frågeställningar kring styrka och svaghet, aggressivitet och ömhet.